2015

Resultatservice for egne stevner.

 

Prøver å få ut resultatene så fort som mulig.

 

Programmene:

 

1F - Finfelt

1G - Grovfelt

1M - Militærfelt

1R - Revolverfelt

1S - Spesialfelt

2A - Fripistol (ord)

2B - Fripistol (colt 25m)

3A - Luftpistol (ord)

3B - Luftpistol fallfigur

3C - Luftpistol standard

4 - Silhuettpistol

5 - Standardpistol

6F - Finpistol

6G - Grovpistol

7F - Hurtigpistol fin

7G - Hurtigpistol grov

 

 

 

2015:

 

Stevnenummer:

Dato:

Gren:

Bane:

Arrangør:

Anm.:

 

 

 

 

 

 

1518113

27.01.2015

5 - Standardpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518118

17.02.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518119

18.02.2015

3A - Luftpistol

Stamneshallen

SPK

 

1518120

03.03.2015

5 - Standardpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518114

24.03.2015

6F - Finpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518128

11.04.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518131

12.05.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518142

11.06.2015

5 - Standardpistol

Milan

SPK

 

1518143

21.06.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518144

25.06.2015

7F-Hurtigpistol F

Milan

SPK

 

1518115

01.09.2015

7F-Hurtigpistol F

Milan

SPK

 

1518145

13.09.2015

1 FGMR - Feltpistol

Milan

SPK

Klubbmesterskap

1518152

24.09.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518116

17.11.2015

2B - Fripistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518158

03.12.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK

 

1518159

09.12.2015

3A - Luftpistol

Stamneshallen

SPK

 

1518160

10.12.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK