Terminliste

Neste stevne:

Stevnenr.:

Dag:

Dato:

Tid:

Øvelse:

Premiering:

Sted:

Arrangør/Anm.:

1718116

Torsdag

09.02.2017

18:00

6F - Finpistol

C

Leirfjordhallen

SPK

1718133

Onsdag

22.03.2017

18:00

3A - Luftpistol

C

Stamneshallen

SPK

1718134

Onsdag

05.04.2017

18:00

3A - Luftpistol

C

Stamneshallen

SPK

1718117

Torsdag

06.04.2017

18:00

5 - Standard

C

Leirfjordhallen

SPK

1718135

Torsdag

20.04.2017

17:00

4 - Silhuettpistol

C

Leirfjordhallen

SPK

1718136

Torsdag

27.04.2017

18:00

2B - Fripistol

C

Leirfjordhallen

SPK

1718120

Lørdag

20.05.2017

10:00

1FGMR - Feltpistol

A

Milan

SPK

1718121

Lørdag

07.10.2017

10:00

1FGMR - Feltpistol

A

Milan

Klubbmesterskap

 

Onsdag

25.10.2017

18:00

3A - Luftpistol

C

Stamneshallen

SPK

 

Torsdag

10.11.2017

18:00

4 - Silhuettpistol

C

Leirfjordhallen

SPK

 

Onsdag

15.11.2017

18:00

3A - Luftpistol

C

Stamneshallen

SPK

 

Søndag

19.11.2017

18:00

4 - Silhuettpistol

C

Leirfjordhallen

SPK

 

Tirsdag

21.11.2017

18:00

4 - Silhuettpistol

C

Leirfjordhallen

SPK

 

Onsdag

13.12.2017

18:00

3A - Luftpistol

C

Stamneshallen

SPK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmene:

 

1F - Finfelt

1G - Grovfelt

1M - Militærfelt

1R - Revolverfelt

1S - Spesialfelt

2A - Fripistol (ord)

2B - Fripistol (colt 25m)

3A - Luftpistol (ord)

3B - Luftpistol fallfigur

3C - Luftpistol standard

4 - Silhuettpistol

5 - Standardpistol

6F - Finpistol

6G - Grovpistol

7F - Hurtigpistol fin

7G - Hurtigpistol grov