Innmelding


Hvordan bli medlem i klubben ?


Her følger en enkel fremgangsmåte for å bli medlem i Sandnessjøen Pistolklubb.


1.Ta kontakt med en av klubbens styremedlemmer for å avtale når du kan komme på banen å prøve å skyte. Du må samtidig gjennomgå sikkerhetsopplæringen. Dette gjøres vanligvis på de ordinære treningskveldene og er selvfølgelig helt uforpliktende. Våpen og ammunisjon kan lånes/kjøpes av en av klubbens ledere eller ansvarshavende på banen.2.Hvis du etter noen kvelder på banen har lyst å bli medlem, last ned søknadsskjemaet. Fyll ut skjemaet på skjermen, skriv det ut og signer nederst. Er du under 18 år må også foreldre/verge signere. Send skjemaet til klubben eller lever det til en av oss på treningskvelden.3.Etter noen dager får du tilsendt innbetalingsblankett på beløp for medlemskap. Betal denne og medlemskapet løper fra dagen kontingenten blir betalt.Kontakter:

John Ulvøy            tlf 97 48 05 75        jhu@signalbox.no

Arild Lysfjord         tlf 90 01 88 94        arild.lysfjord@gmail.com

Thorfinn Larsos     tlf 91 34 82 40        thorfinn.larsos@online.no

Tor Ståle Sørli       tlf 41 21 10 52        tor.sorli@signalbox.no

Per-M. Bakken      tlf 41 09 14 53        perbakken1000@gmail.com Kontingent:

- Voksne medlemmer: Kr. 1300,-   

- Ungdom: Kr.   100,-   

- Norsk Svartkruttunion: Kr.   300,- Frivillig tilleggsmedlemskap

- Pistolfondet Kr.   100,- Kun ved første gang innmelding
Erverv av håndvåpen:


Hvis man ønsker å eie sitt eget våpen, kan man søke om tillatelse til å inneha håndvåpen gjennom Politimesteren i f.eks. Helgeland. Søknadsskjema fås på Lensmannskontoret.


Disse kravene må oppfylles for å få tillatelse:

•Søker må være fylt 21 år.

•Søker må stå som fullverdig medlem i klubb/lag, som har skyting med påsøkte våpentype i programmet sitt.

•Søker må ha godkjent oppbevaringssted (FG-godkjent våpenskap).

•Søkeren må kunne dokumentere aktivitetsnivået sitt. Til dette brukes Treningslogg som lastes ned eller skrives ut herfra. Loggen og dens føring er skytterens eget ansvar og må følges opp nøye.

Dokumentasjon av konkurranser og stevner gjøres v.h.a. resultatlister.
Adresse:

Sandnessjøen Pistolklubb

Postboks 305

8801 Sandnessjøen

Tlf.:

E-mail:  sandnessjoen.pk@gmail.com

Web:     http://www.sandnessjoen-pk.com

Bank kto.: 4516.43.08859