Om

Opplysninger om klubben:

 

Adresse:

Sandnessjøen Pistolklubb

Postboks 305

8801 Sandnessjøen

E-mail:  sandnessjoen.pk@gmail.com

Web:     http://www.sandnessjoen-pk.com

Bank kto.: 4516.43.08859

Org.nr.:     994 149 113

Klubbens vedtekter finner du her

 

Styret:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medlemskap:     

•For å bli medlem må man gjennomgå sikkerhetsopplæring. Dette gjøres vanligvis på de ordinære treningskveldene.

•Korrekt utfylt søknadsskjema. Skjema kan lastes ned her.

•Innbetalt kontingent. Medlemskapet løper fra dagen kontingenten er innbetalt.

 

Kontingent:

- Voksne medlemmer: Kr. 1300,-   

- Ungdom: Kr.   100,-   

- Norsk Svartkruttunion: Kr.   300,- Frivillig tilleggsmedlemskap

- Pistolfondet Kr.   100,- Kun ved første gang innmelding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erverv av håndvåpen:

 

Hvis man ønsker å eie sitt eget våpen, kan man søke om tillatelse til å inneha håndvåpen gjennom Politimesteren i f.eks. Helgeland. Søknadsskjema fås på Lensmannskontoret.

 

Disse kravene må oppfylles for å få tillatelse:

•Søker må være fylt 21 år.

•Søker må stå som fullverdig medlem i klubb/lag, som har skyting med påsøkte våpentype i programmet sitt.

•Søker må ha godkjent oppbevaringssted (FG-godkjent våpenskap).

•Søknaden må anbefales av klubbleder.

 

      

 

Baner:

    

Sommerhalvåret (ca. april til september) :        Milan

 

Vinterhalvåret (ca. september til april) :            Leirfjordhallen

 

Vinterhalvåret (ca. september til april) :            Stamneshallen

 

 

 

Kart i "Google"

 

      

Skjema:   


Søknad om medlemskap i SPK (Word-dokument)

Søknad om medlemskap i SPK (.PDF)

Vedlegg til våpensøknad
Treningslogg

Treningslogg 2A

 

Navn:

Tittel:

Telefon:

e-post:

Leder

Vara for "Ansv. for Politiattest"


97 48 05 75

Nestleder

95 47 79 79

Alexander Schønning

Sekretær

47 81 56 69

Kasserer

Web-ansvarlig

41 21 10 52

Styremedlem

41 09 14 53

Varamann

Ansvarlig for Politiattester

97 84 57 41

Varamann

95 12 63 50

Revisor

91 34 82 40

Revisor

93 63 49 41

Politiattest:


Fra og med 1. januar 2009, kom det krav om at alle lag eller foreninger som jobber med barn og ungdom, skal avkreve politiattest fra personer som er involvert i dette arbeidet.


For Sandnessjøen Pistolklubb betyr dette at alle medlemmer av styret må fremlegge politiattest av nyere dato. Attestene er gyldige inntil videre. Det kan også bli aktuelt å kreve attest fra personer utenfor styret.


Klubben har derfor oppnevnt en av styremedlemmene til å ha ansvar for å kontrollere attestene, lagre opplysninger om disse, samt avkreve attest fra nye medlemmer. I tillegg er det valgt en vara i tilfelle den hovedansvarlige er fraværende.


Den ansvarlige og vara-ansvarlige skal også kunne kontaktes av medlem dersom det skulle bli behov for det.


(Se ovenfor for kontaktinfo til disse personene)


Søknad om politiattest kan lastes ned her


Se info om ordningen her