Ungdom

Ungdomsskyting:I vintersesongen (oktober - april), arrangeres det hver onsdag mellom kl. 1800 - 1900, ungdomsskyting. Det foregår i "bomberommet" i Stamneshallen.


Her disponerer klubben en innendørs 10-meters bane med 6 standplasser, skivetrekk osv. Og det skytes med luftpistoler.


Klubben eier for tiden 3 luftpistoler som er til utlån til de interesserte, og det arbeides med å skaffe flere klubbvåpen.


Vi har sett oss nødt til å sette en nedre aldersgrense på 10 år. Dette er av sikkerhetsmessige årsaker. 

De yngste skytterne, mellom 10 - 14 år, kan skyte sittende, med begge hendene på våpenet, og med en skum-pute til anlegg.


 


Fra 14 år og oppover må man skyte stående med en hånd.


 


Klubben har satt kontingenten for ungdom meget lavt, for å prøve å få opp interessen for skyting blant de yngste.


 


Ett års medlemskap koster kun kr. 100,-.

I tillegg må det, ved føste gangs innmelding, betales et gebyr til "våpenfondet" på kr. 100,-. Det skal dekke lån av våpen og utstyr forøvrig.
Skytterne regnes som "Junior" til det året de fyller 20 år.


Vil du, eller noen du kjenner, prøve å begynne med pistolskyting?


Ta kontakt med oss her.
 


OBS!


Ungdomsskyting gjelder skyting med luftpistol innendørs.


For skyting med krutt er det satt en nedre aldersgrense på 14 år, men det KAN avtales enkelt-tilfeller hvor foreldre møter på trening sammen med ungdom som er yngre enn 14 år


 Konsentrasjonen på topp. Håkon Falch med en Steyr LP 2
Kyndig instruksjon fra Thorfinn Larsos, fokus på sikkerheten.
Jørgen Iversen i aksjon med en Steyr LP 5