2015

Resultatservice for egne stevner.


Prøver å få ut resultatene så fort som mulig.


Programmene:


1F -    Finfelt

1G -    Grovfelt

1M -    Militærfelt

1R -    Revolverfelt

1S -    Spesialfelt

2A -    Fripistol (ord)

2B -    Fripistol (colt 25m)

3A -    Luftpistol (ord)

3B -    Luftpistol fallfigur

3C -    Luftpistol standard

4 -    Silhuettpistol

5 -    Standardpistol

6F -    Finpistol

6G -    Grovpistol

7F -    Hurtigpistol fin

7G -    Hurtigpistol grov
2015:Stevnenummer:

Dato:

Gren:

Bane:

Arrangør:

Anm.:27.01.2015

5 - Standardpistol

Leirfjordhallen

SPK


17.02.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


18.02.2015

3A - Luftpistol

Stamneshallen

SPK


03.03.2015

5 - Standardpistol

Leirfjordhallen

SPK


24.03.2015

6F - Finpistol

Leirfjordhallen

SPK


11.04.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


12.05.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


11.06.2015

5 - Standardpistol

Milan

SPK


21.06.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


25.06.2015

7F-Hurtigpistol F

Milan

SPK


01.09.2015

7F-Hurtigpistol F

Milan

SPK


13.09.2015

1 FGMR - Feltpistol

Milan

SPK

24.09.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


17.11.2015

2B - Fripistol

Leirfjordhallen

SPK


03.12.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK


09.12.2015

3A - Luftpistol

Stamneshallen

SPK


10.12.2015

4 - Silhuettpistol

Leirfjordhallen

SPK